kognitiv terapi - mindfulness

Kognitiv terapi

I kognitiv terapi arbejder man med sammenhængen mellem tanker, følelser, handlinger og krop.

Man tager udgangspunkt i de vanskeligheder, der er lige nu.

Livshistorien er baggrunden for at kunne forstå nogle af de mønstre, vores tanker bevæger sig i. Derfor er fortællingen og forståelsen af livshistorien et udgangspunkt for terapien, men det er ikke fortiden, der behandles.

Vi kan arbejde med at finde mening med tilværelsen , som den er. Det kan bl.a. ske igennem at opnå medfølelse med sig selv og andre.  Vi vil også arbejde med glæden i livet.


Kognitiv  terapi er et fælles arbejde mellem terapeut og klient.                             

Mindfulness

Mindfulness er en træning i at opleve og eksistere i nuet. Uden evaluering. Med accept. 
  Træningen øver venlighed, nysgerrighed og tålmodighed overfor der, hvor du er lige nu. Overfor den, du er.
 Mindfulness er en teknik, der kan forebygge eller støtte anden behandling af depression og stress.